Tlačové správy

Prima banka úspešne upísala svoju druhú emisiu krytých dlhopisov

Zverejnené dňa: 8. 9. 2021

BRATISLAVA, 08. septembra 2021 – V rámci schváleného Programu emisie krytých dlhopisov vo výške 1,5 mld. eur včera Prima banka Slovensko, a.s. úspešne upísala aj svoju druhú benchmarkovú emisiu krytých dlhopisov v celkovom objeme 500 mil. eur a dátumom splatnosti 14. 09. 2027. Emisia vyvolala veľký záujem investorov prevažne z krajín západnej Európy s celkovým dopytom takmer 2 mld. eur. Aj vďaka vysokému dopytu sa opäť podarilo dosiahnuť záporný výnos do splatnosti, a to vo výške -0,100 % p.a. K úspechu emisie prispel aj očakávaný najvyšší možný rating Aaa od ratingovej agentúry Moody's. viac

Prima banka pokračovala v raste aj v roku 2020

Zverejnené dňa: 9. 3. 2021

BRATISLAVA, 08. marca 2021 – Prima banka má za sebou ďalší mimoriadne úspešný rok, v ktorom potvrdila schopnosť napredovať aj v extrémne náročnom trhovom prostredí. Banka rástla v kľúčových oblastiach opäť výrazne rýchlejšie ako trh, celkový objem úverov obyvateľstva zvýšila v medziročnom porovnaní o ... viac

Prima banka v roku 2019 opäť posilnila svoju pozíciu na trhu

Zverejnené dňa: 9. 4. 2020

BRATISLAVA, 24. marca 2020 – Prima banke sa aj v uplynulom roku darilo naďalej rásť a obhájiť pozíciu silného retailového hráča. Celkový objem retailových úverov zvýšila v medziročnom porovnaní o 17,3 % na 2,8 mld. eur a dynamicky rástla najmä v oblasti hypoték. Aj v minulom roku banka zaznamenala prírastok nových ... viac

Prima banka pokračovala aj počas prvého polroka v dynamickom raste. Čistý zisk zvýšila o 7 % na 9,9 mil. eur

Zverejnené dňa: 9. 7. 2019

BRATISLAVA, 9. júla 2019 – Prima banka pokračovala počas prvých šiestich mesiacov tohto roka v ďalšom dynamickom raste a ďalej posilnila svoju pozíciu v kľúčových oblastiach biznisu. Dynamický rast bol ťahaný najmä oblasťou retailových úverov, ktorých objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 27 % na 2,7 ... viac

Záujem Slovákov o hypotéky je aj naďalej rekordný

Zverejnené dňa: 8. 4. 2019

Prvý štvrťrok v Prima banke potvrdil, že záujem Slovákov o hypotéky je aj naďalej obrovský a hypotekárny ošiaľ neustúpil ani v súvislosti so sprísnením podmienok pri poskytovaní úverov na bývanie. Len za prvé tri mesiace tohto roka napríklad Prima banka zvýšila objem poskytnutých hypoték v medziročnom porovnaní ... viac

Prima banka má za sebou historicky najúspešnejší rok. Darilo sa jej predovšetkým v retailových úveroch a čistý zisk za rok 2018 zvýšila o takmer 50 % na 22 mil. eur.

Zverejnené dňa: 18. 3. 2019

BRATISLAVA, 18. marca 2019 – Uplynulý rok priniesol Prima banke historicky najsilnejší rast, vďaka ktorému potvrdila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky na Slovensku. Banke sa darilo predovšetkým v oblasti retailových úverov, ktorých celkový objem v medziročnom porovnaní zvýšila o 20 % na 2,4 mld. eur. ... viac

Prima banka má za sebou historicky najlepší polrok. Čistý zisk zvýšila o 36 % na 9,2 mil. eur

Zverejnené dňa: 10. 8. 2018

BRATISLAVA, 10. augusta 2018 – Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenala Prima banka svoj historicky najsilnejší organický rast a posilnila svoju pozíciu vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu. Objem retailových úverov banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 60 % na 2,1 mld. eur. Vklady obyvateľstva vzrástli v ... viac

Prima banka pokračuje v raste a čistý zisk v 1. štvrťroku zvýšila na 3,8 mil. eur.

Zverejnené dňa: 11. 5. 2018

BRATISLAVA, 11. mája 2018 – Prima banka potvrdila aj v 1. štvrťroku rast vo všetkých kľúčových oblastiach svojho biznisu a zaznamenala opäť pozitívne hospodárske výsledky, ktoré ťahali, už tradične, predovšetkým retailové úvery. Ich objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 66% na 2 mld. eur. Vklady ... viac

Prima banka v roku 2017 s historicky najsilnejším organickým rastom. Čistý zisk banky vzrástol o 43 % na takmer 15 mil. eur.

Zverejnené dňa: 12. 3. 2018

BRATISLAVA, 12. marca 2018 – Prima banka má za sebou opäť veľmi úspešný rok, ktorý potvrdil jej stále silnejšiu pozíciu najmä v retaili. Banka rástla vo všetkých kľúčových oblastiach opäť výrazne rýchlejšie ako trh a v roku 2017 zaznamenala svoj historicky najsilnejší organický rast, ťahaný rekordným ... viac

Začnú úroky na vkladoch konečne rásť? Prima banka ako prvá dvíha úroky na termínovaných vkladoch.

Zverejnené dňa: 3. 1. 2018

BRATISLAVA, 3. januára 2018 – Hoci mali Slováci v závere minulého roka uložených v bankách približne 33 miliárd eur, väčšinu svojich úspor dnes držia na bežných účtoch. Objem termínovaných vkladov obyvateľstva v bankách už niekoľko rokov klesá a ľudia nemajú motiváciu viazať svoje peniaze za takmer nulový ... viac