Prima banka pokračovala v raste aj v roku 2020

späť

Rekordné hypotéky, jediná banka s pobočkami v každom okrese

BRATISLAVA, 08. marca 2021 – Prima banka má za sebou ďalší mimoriadne úspešný rok, v ktorom potvrdila schopnosť napredovať aj v extrémne náročnom trhovom prostredí. Banka rástla v kľúčových oblastiach opäť výrazne rýchlejšie ako trh, celkový objem úverov obyvateľstva zvýšila v medziročnom porovnaní o takmer 14 % na viac ako 3,2 mld. eur. Dynamicky rástla najmä v oblasti hypoték. Vklady obyvateľstva rástli medziročne o 9 % na takmer 2,6 mld. eur. Hospodárenie za rok 2020 Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 17,5 mil. eur.

Za silným rastom Prima banky sú predovšetkým úvery obyvateľstva, ktoré rástli o takmer 14 % na viac ako 3,2 mld. eur. Banka poskytla klientom rekordný objem hypoték, ich celkové portfólio narástlo o 16 % na viac ako 3 mld. eur. Celkový objem úverov banka medziročne zvýšila o 11 % na takmer 4 mld. eur.

Naďalej rástol aj počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú, čo sa pozitívne odrazilo aj na zostatkoch na bežných účtoch. Tie v medziročnom porovnaní vzrástli o 22 %. Celkové vklady obyvateľstva v medziročnom porovnaní zvýšila Prima banka o 9 % na takmer 2,6 mld. eur. Celkový objem vkladov narástol medziročne o 11 % na 3,6 mld. eur.

Za úspechom Prima banky stojí aj široká predajná sieť v podobe 120 pobočiek a 314 bankomatov. Prima banka je dnes bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a zároveň jedinou bankou s pobočkami v každom jednom zo 79 okresov Slovenska. Klienti vo zvýšenej miere využívali aj online kanály, mobilnú aplikáciu Peňaženka využívalo medziročne o 40 % viac klientov.

K pozitívnym hospodárskym výsledkom prispieva aj trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu i dlhodobo konzervatívny a obozretný prístup k poskytovaniu úverov. Krytie zlyhaných pohľadávok opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie k 31. 12. 2020 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 17,5 mil. eur.

Kľúčové údaje k 31. decembru 2020 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 10,9 % na 3 977 mil. €
  • medziročný nárast objemu úverov obyvateľstva o 13,5 % na 3 224 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 11,0 % na 3 609 mil. €
  • medziročný nárast vkladov obyvateľstva o 8,8 % na 2 567 mil. €
  • silná kapitálová primeranosť 17,6 %, kapitál Tier-I na úrovni 16,4 %
  • medziročný rast hospodárskeho výsledku o 2,7 % na 17,5 mil. €

Zverejnené dňa: 9. 3. 2021


späť na zoznam