Plný servis za jednu cenu

Plný servis v jednom účte za 6,90 EUR

Účet samosprávy je určený obciam, mestám, samosprávnym krajom a organizáciám, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávy. Obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom zasielaným e-mailom, bezplatné výbery z bankomatov našej banky a platby kartou u obchodníkov.

S Účtom samosprávy máte tiež bezplatne neobmedzený počet najpoužívanejších transakcií platobných služieb (prijaté úhrady, odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky, zriadenie trvalých príkazov, inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov zadaných cez Internet banking).

Prvý vklad v hotovosti máte bezplatný, ak ho uskutočníte v deň zriadenia Účtu samosprávy.

Zúčtovanie úrokov a poplatkov prebieha na Účte samosprávy. Na základe Vašej požiadavky presmerujeme ich zúčtovanie na iný účet.

Potrebujete mať k 31. 12. kalendárneho roka nulový zostatok na účte? Môžeme Vám presunúť zostatok z bežného účtu na iný účet v rámci banky. Stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku a požiadať o presun zostatku.

Účet aj bez mesačného poplatku !

Poplatok za vedenie účtu vám vrátime v mesiaci, keď váš priemerný denný kreditný zostatok bude vo výške minimálne 30 000 EUR.

Čo potrebujem k zriadeniu Účtu samosprávy:

  • Doklad o registrácii na príslušnom úrade štátnej správy, doklad o pridelení IČO, doklad, na základe ktorého sú ustanovení štatutárni zástupcovia, doklad totožnosti oprávnenej osoby

Samosprávy majú zákonnú povinnosť zverejňovania zmlúv (v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám). Tlačivo Potvrdenie o zverejnení zmluvy najdete tu.