Google Pay

Plaťte v obchodoch ešte jednoduchšie – len priložením svojho mobilného telefónu. Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu Peňaženka a pridať prostredníctvom nej vašu platobnú kartu do služby Google Pay.

Výhody služby Google Pay

Vďaka službe Google Pay môžete zaplatiť svoje platby len priložením mobilného telefónu k platobnému terminálu obchodníka a nepotrebujete mať pri sebe svoju platobnú kartu. Platenie mobilným telefónom je jednoduché:

 • stačí mať v mobilnom telefóne nainštalovanú a aktívnu aplikáciu Peňaženka
 • pred vykonaním platby je potrebné zapnúť mobilné zariadenie minimálne v režime rozsvietenej obrazovky a priložiť mobilné zariadenie k platobnému terminálu obchodníka. Držiteľ platobnej karty môže byť vyzvaný na odomknutie mobilného zariadenia metódou, ktorú si zvolil. Po odomknutí mobilného zariadenia ho znova priloží k platobnému terminálu. Držiteľ platobnej karty môže byť vyzvaný na zadanie PIN
 • ak máte nastavenú SMS notifikáciu, potvrdenie o zrealizovanej platbe dostanete prostredníctvom notifikačnej správy

Aktivácia služby Google Pay

Pre aktiváciu služby Google Pay je potrebné mať:

 • mobilný telefón s operačným systémom Android 5 alebo vyšším s podporou technológie NFC (Near Field Communication).
 • prístup na internet
 • aktívnu platobnú kartu Maestro alebo MasterCard
 • stiahnutú a aktivovanú mobilnú aplikáciu Peňaženka

Ako pridať platobnú kartu do služby Google Pay?

 • v aplikácii Peňaženka choďte do časti Platobné karty
 • z prehľadu platobných kariet, ktoré využívate, vyberte kartu, ktorú chcete pridať do služby Google Pay
 • pri jej detaile stlačte tlačidlo Pridať do GPay
 • následne stačí už len odsúhlasiť Obchodné podmienky pre službu Google Pay a dokončiť aktiváciu platobnej karty pre službu Google Pay
 • odteraz môžete platiť bezkontaktne len priložením svojho telefónu k platobnému terminálu obchodníka

Stiahnite si do mobilu aplikáciu Peňaženka:

Peňaženka na Google play

Službu Google Pay môžete využiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Google Pay. Stiahnuť si ju môžete priamo tu:

Google Pay

Bezpečnosť

Pri platbe mobilným telefónom nemá obchodník k dispozícii skutočné číslo vašej platobnej karty. Namiesto čísla platobnej karty sa používa tzv. token – digitalizované číslo platobnej karty. Keď máte digitalizovanú svoju platobnú kartu na viacerých mobilných zariadeniach (mobil, tablet), token je jedinečný pre každé zariadenie. Digitalizácia sa vykoná pri pridaní platobnej karty do služby Google Pay. Token môžete v prípade potreby kedykoľvek zrušiť a taktiež znovu pridať. Ak ste svoj mobil alebo platobnú kartu stratili, prípadne vám ich ukradli, je potrebné bezodkladne zablokovať platobnú kartu a zrušiť token prostredníctvom mobilnej aplikácie Google Pay, prípadne nás ihneď kontaktovať prostredníctvom Infolinky na 0850 700 007.

Dôležité

Pri platení v obchodoch, musíte mať zapnutú funkciu NFC.