Plný servis za jednu cenu

Plný servis v jednom účte za 5,90 EUR

Podnikateľský účet obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom poštou, medzinárodnú platobnú kartu Maestro, bezplatné výbery z bankomatov našej banky a platby kartou u obchodníkoch.

S Podnikateľským účtom máte tiež bezplatne neobmedzený počet najpoužívanejších transakcií platobných služieb (prijaté úhrady, odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky, zriadenie trvalých príkazov, inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov cez Internet banking).

Jeden vklad v hotovosti máte bezplatný, ak ho uskutočníte v deň zriadenia Podnikateľského účtu.

Dokonalý a okamžitý prehľad o transakciách a zostatku na účte získate vďaka bezplatnej službe elektronického bankovníctva a SMS notifikácii (všetky SMS zaslané pri kreditných, debetných obratoch a pri použití platobnej karty).

Finančnú rezervu na účte máte k dispozícii, ak požiadate o zriadenie služby Povolené prečerpanie.

Účet aj bez mesačného poplatku !

Poplatok za vedenie účtu vám vrátime v mesiaci, keď váš priemerný denný kreditný zostatok bude vo výške minimálne 20 000 EUR.

Čo potrebujem k zriadeniu bežného účtu:

  • fyzická osoba - podnikateľ - tuzemec: doklad totožnosti oprávnenej osoby, živnostenský list alebo inú listinu preukazujúcu oprávnenie založenia účtu na podnikateľské účely

  • fyzická osoba - podnikateľ - cudzozemec: doklad totožnosti oprávnenej osoby, výpis z obchodného registra SR