Všeobecné obchodné podmienky a Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Oznam

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
účinné od 1. 1. 2019

Obchodné podmienky pre jednotlivé typy produktov a služieb

Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. zverejnené 15. 1. 2019 | účinné od 1. 2. 2019

Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov - Prima banka Slovensko, a.s. zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Podmienky vydania debetnej platobnej karty
zverejnené 1. 6. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre úvery občanom
zverejnené 31. 12. 2017 | účinné od 1. 1. 2018

Obchodné podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a samosprávy zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie - BIOPLYN a BIOMASA zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – VODNÁ ENERGIA zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Ochrana vkladov

Informácia o ochrane vašich vkladov

Garančný fond investícii