Príjmanie platobných kariet

Platobné terminály môžu komunikovať dvomi dostupnými pripojeniami: mobilnou sieťou - dátovým prenosom GPRS alebo prostredníctvom internetu – Ethernet.

Prostredníctvom platobného terminálu môžete akceptovať platobné karty od tých najvýznamnejších kartových spoločností: MasterCard, VISA. Obchodník nie je povinný akceptovať platobné karty všetkých kartových asociácií.
Výška poplatku pre jednotlivé typy platobných kariet môže byť rôzna.

Súčasťou poskytovaných služieb je:

  • spoľahlivé, stabilné a rýchle prepojenie s autorizačnou centrálou
  • spracovanie transakcií a prevod platieb uskutočnených platobnými kartami cez platobný terminál
  • umiestnenie a jednoduchá inštalácia platobného terminálu
  • záručný a pozáručný servis
  • mesačný prenájom alebo možnosť odkúpenia POS terminálu
  • prenájom GPRS POS terminálu vrátane SIM karty
  • garancia úhrady každej autorizovanej transakcie
  • pravidelný prehľad vykonaných transakcií podľa individuálnych potrieb prostredníctvom web portálu
  • služby Call centra SIA Central Europe, a.s. na telefónnom čísle 02/6828 5255 alebo e-mailom na msupport@sia.eu

Bližšie informácie o možnosti inštalácie a podmienkach prevádzkovania platobného terminálu vo vašej obchodnej sieti získate na našich pracoviskách. Môžete nám tiež napísať na e-mailovú adresu pos@primabanka.sk.

Ak máte záujem o zaslanie podrobnejších informácií o aktuálnej ponuke platobných terminálov prostredníctvom e-mailu, píšte na: pos@primabanka.sk.

Aktuálne sadzby medzibankových poplatkov (Interchange fee) sú k dispozícii na internetových stránkach kartových asociácií (www.mastercard.us, www.visaeurope.com).