Prima banka pokračovala aj počas prvého polroka v dynamickom raste. Čistý zisk zvýšila o 7 % na 9,9 mil. eur

späť

BRATISLAVA, 9. júla 2019 – Prima banka pokračovala počas prvých šiestich mesiacov tohto roka v ďalšom dynamickom raste a ďalej posilnila svoju pozíciu v kľúčových oblastiach biznisu. Dynamický rast bol ťahaný najmä oblasťou retailových úverov, ktorých objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 27 % na 2,7 mld. eur. Rástli aj vklady obyvateľstva, ktorých objem banka zvýšila o 7 % na 2,3 mld. eur. Pod dynamický rast banky sa pozitívne podpísal tiež historicky najvyšší prírastok nových klientov, ktorých banka za prvé mesiace tohto roka získala. Hospodárenie za prvý polrok 2019 Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 9,9 mil. eur, ktorý medziročne zvýšila o 7 %.

Retailové úvery boli aj v prvom polroku 2019 kľúčovým ťahúňom pozitívnych biznisových výsledkov Prima banky. Banka v tejto oblasti aj naďalej rástla rýchlejšie ako zvyšok trhu a portfólio retailových úverov v medziročnom porovnaní zvýšila o 27 % na 2,7 mld. eur. Za silným rastom stáli najmä hypotéky. V prvom polroku banka poskytla klientom v medziročnom porovnaní až o 50 % vyšší objem nových hypoték. Celkové portfólio hypoték v medziročnom porovnaní vzrástlo o 30 % na 2,5 mld. eur a banke sa tak podarilo rásť 3-krát rýchlejšie, ako zvyšku trhu. Za dynamickým rastom v oblasti hypoték stojí aj naďalej maximálne výhodná a transparentná ponuka jednotnej úrokovej sadzby pre každého a tiež najjednoduchší proces poskytnutia hypotéky a jej prenesenia z inej banky do Prima banky.

Banke sa darilo aj v oblasti retailových vkladov, ktorých celkový objem v medziročnom porovnaní zvýšila o 7 % na 2,3 mld. eur. V prvom polroku získala Prima banka rekordný počet nových klientov a aj vďaka tomu rástli najmä zostatky na bežných účtoch, ktorých celkový objem banka medziročne zvýšila o 19 % na viac ako 900 mil. eur. Veľkému záujmu klientov sa však tešili aj termínované vklady s dlhšou viazanosťou a pravidelné Sporenie k Osobnému účtu.

Prima banka má dnes pre svojich klientov k dispozícii 124 pobočiek a 303 bankomatov vo všetkých 79 okresoch Slovenska a práve široká dostupnosť jej služieb pozitívne prispieva k biznisovým úspechom banky. V časoch, kedy iné banky pristupujú k výraznejšiemu zatváraniu svojich pobočiek, si Prima banka aj v tejto oblasti udržuje svoje silné postavenie a je bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov na Slovensku. Hospodárenie k 30. 06. 2019 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 9,9 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 7 %.

 

Kľúčové údaje k 30. júnu 2019 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 15 % na 3 446 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 27 % na 2 672 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 5 % na 3 231 mil. €     
  • medziročný nárast retailových vkladov o 7 % na 2 288 mil. €
  • silná kapitálová primeranosť 17,8 %, kapitál Tier-I na úrovni 16,6 %
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 7 % z 9,2 mil. € na 9,9  mil. €

Zverejnené dňa: 9. 7. 2019


späť na zoznam