Prima banka pokračuje v raste a čistý zisk v 1. štvrťroku zvýšila na 3,8 mil. eur.

späť

BRATISLAVA, 11. mája 2018 – Prima banka potvrdila aj v 1. štvrťroku rast vo všetkých kľúčových oblastiach svojho biznisu a zaznamenala opäť pozitívne hospodárske výsledky, ktoré ťahali, už tradične, predovšetkým retailové úvery. Ich objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 66% na 2 mld. eur. Vklady obyvateľstva vzrástli v medziročnom porovnaní o 61% na 2 ,1 mld. eur. Hospodárenie za 1. štvrťrok banka uzatvorila s čistým ziskom 3,8 mil. eur, ktorý medziročne zvýšila o 10%.

Aj v úvode tohto roka sa Prima banke podarilo udržať vynikajúce biznisové výsledky a potvrdiť svoju silnú pozíciu v retaili. Banka za to vďačí predovšetkým retailovým úverom, ktorých rast ťahali aj v 1. štvrťroku najmä hypotéky. V ich prípade Prima banka aj v úvode roka pokračovala so svojou maximálne výhodnou a transparentnou ponukou v podobe jednotnej úrokovej sadzby pre každého, bez akýchkoľvek háčikov či dodatočných podmienok. V 1. štvrťroku 2018 vzrástlo celkové portfólio hypoték medziročne o 69% na 1,8 mld. eur. Objem spotrebných úverov vzrástol v medziročnom porovnaní o 44% na 195 mil. eur. Celkové úvery obyvateľstvu medziročne vzrástli o 66% na 2 mld. eur.

Prima banke sa darí kontinuálne rásť aj vďaka zvyšovaniu počtu klientov, ktorí s ňou aktívne bankujú. K posilňovaniu pozície Prima banky na trhu prispieva tiež jej maximálne jednoduchá, výhodná a hlavne transparentná produktová ponuka. Aj v oblasti vkladov obyvateľstvu si Prima banka dlhodobo udržiava jednu z najlepších produktových ponúk na trhu, či už ide o atraktívne úročenie na termínovaných vkladoch, pravidelné Sporenie k účtu s úrokom 5,0 % ročne, alebo Odmenu za platbu kartou, ktorú od banky získavajú klienti spolu so svojím Osobným účtom. Vďaka tomu banka kontinuálne rastie aj na strane retailových vkladov. Zostatky na bežných účtoch vzrástli v 1. štvrťroku v medziročnom porovnaní o takmer 80% na 723 mil. eur. Objem termínovaných vkladov banka medziročne zvýšila o 51% na 1,2 mld. eur a celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 61% na 2,1 mld. eur.

Okrem produktových konkurenčných výhod podporila silný biznisový rast v 1. štvrťroku opäť vo veľkej miere aj široká predajná sieť Prima banky v podobe 125 pobočiek a takmer 300 bankomatov, ktoré majú klienti k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Prima banka je bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a ako jedna z troch bánk pokrýva svojimi pobočkami všetkých 79 okresov Slovenska.

K pozitívnym hospodárskym výsledkom naďalej prispieva aj trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu. Prima banka ostáva aj naďalej maximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie k 31. 3. 2018 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 3,8 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 10%.


Kľúčové údaje k 31. marcu 2018 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 65% na 2 985 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 66% na 2 042 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 55% na 3 094 mil. €
  • medziročný nárast retailových vkladov o 61% na 2 132 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 125 a bankomatov na celkovo 283
  • silná kapitálová primeranosť 15,4%, kapitál Tier-I na úrovni 16,6%
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 10% z 3,46 mil. € na 3,81  mil. €

Zverejnené dňa: 11. 5. 2018


späť na zoznam