Tlačové správy

SLovenská Dexia sa v novom roku zmení na Prima banka Slovensko, a.s.

Zverejnené dňa: 24. 11. 2011

Valné zhromaždenie akcionárov slovenskej Dexie dnes schválilo zmenu obchodného mena na Prima banka Slovensko, a.s. Rozhodnutie podlieha súhlasu Národnej banky Slovenska. Nové obchodné meno nadobudne platnosť po zápise do obchodného registra s účinnosťou od 1. januára 2012. viac

Dexia banka zaznamenala za rok 2010 čistý zisk 1,129 mil. EUR

Zverejnené dňa: 31. 3. 2011

Po dvoch zložitých rokoch sa Dexia banka Slovensko vrátila k pozitívnym výsledkom. Za rok 2010 dosiahla čistý zisk vo výške 1,129 mil. EUR. Tento úspech vyplýva z kombinácie silnej komerčnej výkonnosti, prísnej kontroly nákladov a efektívneho riadenia rizika. viac