Informácie o bezpečnosti

Banka používa najmodernejšie poznatky a bezpečnostné technológie pri ochrane informačných aktív klientov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou. Je však potrebné zdôrazniť, že najdôležitejšou časťou reťazca v oblasti zabezpečenia prostriedkov elektronického bankovníctva je klient sám. Je bezpodmienečne nutné, aby klient dodržiaval základné bezpečnostné zásady pri využívaní služieb elektronického bankovníctva.

Pri neštandardnom správaní sa Internet bankingu klientovi odporúčame konzultovať túto situáciu s operátormi kontaktného centra Infolinka. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo podozrenia na bezpečnostný problém vás prosíme, aby ste banku informovali e-mailom na adrese: eb@primabanka.sk.

Informačná bezpečnosť na strane banky

Informačná bezpečnosť na strane klienta