Výhodné prenesenie hypotéky

Rovnaká úroková sadzba pre každého

V Prima banke získa výhodnú sadzbu 0,4 % p.a. s fixáciou na 3 roky každý.

Odpustíme vám poplatok za poskytnutie úveru

Ak v deň splatnosti poplatku za poskytnutie úveru máte v Prima banke vedený Osobný účet, poplatok za poskytnutie úveru neplatíte.

Bez zbytočného čakania

Vašu žiadosť posúdime na počkanie.

Bez zbytočných dokladov

Pri prenose hypotéky do Prima banky nepotrebujete žiadne nové doklady. Prineste si len pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok.

Všeobecné podmienky

Minimálna výška úveru 5 000 EUR
Splatnosť 5 – 40 rokov
Fixácia 45 mesiacov, 3, 5 alebo 7 rokov

Poistite si splácanie

Poistite si u nás splácanie Hypotéky a vyhnete sa obavám, že nebudete vedieť Hypotéku splácať. O splácanie úveru sa v prípade nepredvídaných životných situácií ako je dlhšia choroba, strata zamestnania, trvalá invalidita, či úmrtie postará poisťovňa.

V prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania môžete navyše získať okrem poistného plnenia aj benefit vo výške 100 EUR, a to za každý mesiac trvania poistného plnenia. Benefit vám takto môže byť vyplácaný až 12 mesiacov. Celkovo teda v prípade celoročnej nezamestnanosti alebo práceneschopnosti získate navyše až 1200 EUR.

Príklad

Vo svojej pôvodnej banke splácate hypotéku so zostatkom 40 000 EUR, úrokovou sadzbou 1,5 % p.a. a zostávajúcou splatnosťou 20 rokov. Vaša mesačná splátka je 193,02 EUR. Prenesením úveru do Prima banky získate na 3 roky fixovanú úrokovú sadzbu 0,40 % p.a. a tým mesačnú splátku 173,57 EUR (posledná splátka bude 170,19 EUR). Poplatok za poskytnutie je vo výške 400 EUR. Ak budete ručiť bytom, tak predpokladané náklady súvisiace so získaním úveru sú 150 EUR za ocenenie bytu znaleckým posudkom, 66 EUR poplatok za spracovanie návrhu na vklad záložného práva a 50 EUR ročné poistenie nehnuteľnosti. Celková čiastka, ktorú uhradíte počas 20 rokov (240 mesačných splátok) aj so súvisiacimi nákladmi, je 43 269,42 EUR pri ročnej percentuálnej miere nákladov 0,81 %. Za celú splatnosť úveru môžete ušetriť viac ako 4 000 EUR.

Hypokalkulačka

Stiahnite si
tabuľku splátok