Kontakt

Blokovanie platobnej karty

Infolinka NONSTOP


0850 700 007
041/5111 111

v spoločnosti Nexi Central Europe, a.s. NONSTOP


02/6828 5777
02/6828 5750


Blokovanie služby Internet banking

NONSTOP


0850 700 007
041/5111 111
Adresa: Hodžova 11, 010 11, Žilina
Infolinka: 0850 700 007 041/5111 111
(zo zahraničia / from abroad +421 41 5111 111)
e-mail: info@primabanka.sk
www: www.primabanka.sk
Obchodný register

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina,
Odd. Sa, Vložka č. 148/L

IČO: 31 575 951

DIČ: 2020372541

IČ DPH: SK2020372541

Kód banky 5600 (Prima banka)
3100 (Prima banka)
SWIFT kód KOMASK2X (Prima banka, kód banky 5600)
LUBASKBX (Prima banka, kód banky 3100)
Orgán dohľadu

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava