Prima banka v roku 2017 s historicky najsilnejším organickým rastom. Čistý zisk banky vzrástol o 43 % na takmer 15 mil. eur.

späť

BRATISLAVA, 12. marca 2018 – Prima banka má za sebou opäť veľmi úspešný rok, ktorý potvrdil jej stále silnejšiu pozíciu najmä v retaili. Banka rástla vo všetkých kľúčových oblastiach opäť výrazne rýchlejšie ako trh a v roku 2017 zaznamenala svoj historicky najsilnejší organický rast, ťahaný rekordným objemom nových úverov obyvateľstvu. K rastu zároveň prispelo aj prevzatie portfólia bývalej Sberbank Slovensko. Objem úverov obyvateľstvu Prima banka medziročne zvýšila o 68 % na 1,991 mld. eur a vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 65 % na 2,133 mld. eur. Napriek trhovo náročnej situácii v bankovom sektore sa Prima banke podarilo v medziročnom porovnaní zvýšiť čistý zisk o 43 % na 14,9 mil. eur.

Minuloročný silný rast Prima banky ťahali predovšetkým úvery obyvateľstvu, pod ktorých dynamický rast sa pozitívne podpísali najmä hypotéky. Prima banka v roku 2017 poskytla v medziročnom porovnaní až o 45 % vyšší objem nových hypoték, vďaka čomu vzrástlo celkové portfólio hypoték medziročne o 70 % na 1,782 mld. eur a ide tak o historicky najlepšie výsledky banky v tejto oblasti. Banka ťažila najmä zo svojej dlhodobo výhodnej, férovej a transparentnej ponuky v podobe jednotných podmienok pre každého jedného klienta, taktiež však z mimoriadnej ponuky v podobe jednotnej sadzby 1,2 % p.a. pre každého na hypotéke so 4-ročnou dobou fixácie a vrátenia poplatku za predčasné splatenie úveru v inej banke. Objem spotrebných úverov Prima banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 48 % na 194 mil. eur. Celkové úvery obyvateľstvu medziročne vzrástli o 68 % na 1,991 mld. eur.

Banke naďalej dynamicky rástol počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú, čo sa pozitívne odrazilo aj na zostatkoch na bežných účtoch. Tie v medziročnom porovnaní vzrástli o 86 % na 698 mil. eur. Objem termínovaných vkladov banka medziročne zvýšila o 55 % na 1,238 mld. eur. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 65 % na 2,133 mld. eur.

Okrem jednoznačných produktových konkurenčných výhod podporila silný biznisový rast opäť vo veľkej miere aj široká predajná sieť Prima banky v podobe 127 pobočiek a 282 bankomatov, ktoré majú klienti k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. V priebehu roku 2017 Prima banka pokračovala vo zvyšovaní dostupnosti svojich služieb. Otvorila 3 nové pobočky a do prevádzky uviedla 4 nové bankomaty. Prima banka je dnes bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a ako jedna z troch bánk pokrýva svojimi pobočkami všetkých 79 okresov Slovenska.

K pozitívnym hospodárskym výsledkom prispieva trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu a to aj počas fúzie s bývalou Sberbank Slovensko, ktorá bola zavŕšená 1. 8. 2017. Prima banka ostáva aj naďalej maximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie za rok 2017 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 14,9 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 43 %.


Kľúčové údaje k 31. decembru 2017 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 74 % na 2 995 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 68 % na 1 991 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 66 % na 3 080 mil. €
  • medziročný nárast retailových vkladov o 65 % na 2 133 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 127 a bankomatov na celkovo 282
  • silná kapitálová primeranosť 16,4 %, kapitál Tier-I na úrovni 15,3 %
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 43 % z 10,5 mil. € na 14,9 mil. €


Zverejnené dňa: 12. 3. 2018


späť na zoznam