Účet bytového domu

Pre vlastníkov bytov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov máme nový Účet bytového domu, s ktorým získate vybrané najpoužívanejšie bankové produkty, služby a transakcie za jednu cenu 6,90 EUR mesačne.

Účet bytového domu je určený pre tvorbu fondu opráv a správu platieb od vlastníkov bytov.

Máte na vašom účte vysoký zostatok? Poplatok za vedenie účtu vám vrátime, keď váš priemerný denný kreditný zostatok bude vo výške minimálne 20 000 EUR.

Výhody

  • Najpoužívanejšie bankové služby za jednu cenu

  • Neobmedzený počet elektronicky zadaných transakcií

  • Všetky prijaté platby v cene účtu

  • Elektronické bankovníctvo – pre pohodlnú, bezpečnú a rýchlu prácu s vašimi účtami

Podrobný popis