Účet bytového domu

Výhody

  • Najpoužívanejšie bankové služby za jednu cenu

  • Neobmedzený počet elektronicky zadaných transakcií

  • Všetky prijaté platby v cene účtu

  • Elektronické bankovníctvo – pre pohodlnú, bezpečnú a rýchlu prácu s vašimi účtami

Pre vlastníkov bytov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov máme nový Účet bytového domu, s ktorým získate vybrané najpoužívanejšie bankové produkty, služby a transakcie za jednu cenu 6,90 EUR mesačne.

Účet bytového domu je určený pre tvorbu fondu opráv a správu platieb od vlastníkov bytov.

Poplatok za vedenie účtu vám vrátime, keď váš priemerný denný kreditný zostatok bude vo výške minimálne 30 000 EUR.

Podnikateľský účet pre živnostníkov a slobodné povolania

Podrobný popis