Informácie o činnosti banky

Informácie zverejňované podľa:

  • Opatrenia č. 16/2014 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

Informácie zverejňované ku dňu 30. 09. 2023

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 06. 2023

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 03. 2023

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2022

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 09. 2022

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 06. 2022

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 03. 2022

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2021

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 09. 2021

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 06. 2021

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 03. 2021

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2020

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 09. 2020

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 06. 2020

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 03. 2020

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2019

Individuálna účtovná závierka

Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 9. 2019

   Individuálna účtovná závierka 

   Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 30. 6. 2019

   Individuálna účtovná závierka 

   Separate Financial Statements

Informácie zverejňované ku dňu 31. 3. 2019

   Individuálna účtovná závierka 

Informácie zverejňované ku dňu 31.  12. 2018

Informácie zverejňované ku dňu 30. 09. 2018

Informácie zverejňované ku dňu 30. 06. 2018

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2017

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2016

Informácie zverejňované ku dňu 31. 12. 2015