Plný servis za jednu cenu

Plný servis v jednom účte za 6,90 EUR

Firemný účet obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom zasielaným e-mailom, bezplatné výbery z bankomatov našej banky a platby kartou u obchodníkov.

S Firemným účtom máte tiež bezplatne neobmedzený počet najpoužívanejších transakcií platobných služieb (prijaté úhrady, odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky, zriadenie trvalých príkazov, inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov realizovaných cez Internet banking).

Prvý vklad v hotovosti máte bezplatný, ak ho uskutočníte v deň zriadenia Firemného účtu.

Zúčtovanie úrokov a poplatkov prebieha na Firemnom účte. Na základe Vašej požiadavky presmerujeme ich zúčtovanie na iný účet.

Čo potrebujem k zriadeniu Firemného účtu:

  • právnická osoba - tuzemec:
    1. obchodné spoločnosti a družstvá - výpis z obchodného registra, doklad totožnosti oprávnenej osoby
    2. obchodné spoločnosti pred vznikom – spoločenská zmluva, doklad totožnosti oprávnenej osoby
    3. ostatné - doklad o registrácii na príslušnom úrade štátnej správy, doklad o pridelení IČO, doklad, na základe ktorého sú ustanovení štatutárni zástupcovia, doklad totožnosti oprávnenej osoby