Platobné služby

Hotovostné platobné služby

  • vklady hotovosti
  • výbery hotovosti

viac

 

Bezhotovostné platobné služby

  • platobné operácie v mene EUR v rámci SEPA krajín
  • cezhraničné platobné operácie

viac