Prima banka úspešne upísala svoju druhú emisiu krytých dlhopisov

späť

Prima banka úspešne upísala svoju druhú emisiu krytých dlhopisov v objeme 500 mil. eur, splatnosťou 6 rokov a výnosom do splatnosti -0,100 % p.a.

Na upísaní emisie participovali investori prevažne z krajín západnej Európy. Aj tentokrát sa jednalo o emisiu so záporným výnosom.

BRATISLAVA, 08. septembra 2021 – V rámci schváleného Programu emisie krytých dlhopisov vo výške 1,5 mld. eur včera Prima banka Slovensko, a.s. úspešne upísala aj svoju druhú benchmarkovú emisiu krytých dlhopisov v celkovom objeme 500 mil. eur a dátumom splatnosti 14. 09. 2027. Emisia vyvolala veľký záujem investorov prevažne z krajín západnej Európy s celkovým dopytom takmer 2 mld. eur. Aj vďaka vysokému dopytu sa opäť podarilo dosiahnuť záporný výnos do splatnosti, a to vo výške -0,100 % p.a. K úspechu emisie prispel aj očakávaný najvyšší možný rating Aaa od ratingovej agentúry Moody's.

Emisná cena krytých dlhopisov je 100,662 % a dlhopisy s kupónom 0,01 % p.a. dosiahli celkový výnos do splatnosti -0,100 % p.a. Emisia vzbudila veľký záujem zahraničných investorov, prevažne z krajín západnej Európy. Na investorov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska pripadá celkovo 50 % emisie, na investorov zo Škandinávie 15 % emisie, na krajiny Beneluxu 13 %, Taliansko 7 %, Veľká Británia 5 % a medzi investorov z ostatných krajín je rozdelených 10 % emisie dlhopisov.

Táto emisia nadväzuje na mimoriadne úspešnú prvú emisiu krytých dlhopisov z roka 2019, kedy sa Prima banke ako prvému emitentovi na Slovensku podarilo upísať emisiu dlhopisov so záporným výnosom. Emisia bola zároveň historicky prvou emisiou krytých dlhopisov so záporným výnosom v krajinách strednej a východnej Európy (definícia OECD). Vedúcimi manažérmi emisie boli Commerzbank, DZ BANK a LBBW. Zdroje z upísanej emisie dlhopisov využije Prima banka pre podporu ďalšieho rastu svojho biznisu a posilňovanie obchodných vzťahov so svojimi klientmi.

Zverejnené dňa: 8. 9. 2021


späť na zoznam