Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
zverejnené 1. 6. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
zverejnené 1. 10. 2017 | účinné od 1. 12. 2017

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
zverejnené 20. 10. 2017 | účinné od 20. 12. 2017

Zoznam vybraných obchodných miest

Obchodné podmienky pre jednotlivé typy produktov a služieb

Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov - Prima banka Slovensko, a.s. zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Podmienky vydania debetnej platobnej karty
zverejnené 1. 6. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Všeobecné obchodné podmienky služieb súvisiacich s cennými papiermi
zverejnené 30. 1. 2015 | účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodné podmienky cenné papiere
zverejnené 1. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre obstaranie kúpy a predaja a správu finančných nástrojov
zverejnené 1. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodovaní na finančnom trhu
zverejnené 1. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre úvery občanom
zverejnené 1. 6. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a samosprávy zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie - BIOPLYN a BIOMASA zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – VODNÁ ENERGIA zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Ochrana vkladov

Informácia o ochrane vašich vkladov

Garančný fond investícii