Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
zverejnené 1. 1. 2017 | účinné od 15. 1. 2017

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
zverejnené 1. 5. 2017 | účinné od 1. 7. 2017

Obchodné podmienky pre jednotlivé typy produktov a služieb

Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. zverejnené 15. 3. 2016 | účinné od 1. 4. 2016

Podmienky vydania debetnej platobnej karty
zverejnené 1. 1. 2017 | účinné od 1. 3. 2017

Všeobecné obchodné podmienky služieb súvisiacich s cennými papiermi
zverejnené 30. 1. 2015 | účinné od 1. 3. 2015

Obchodné podmienky pre úvery občanom
zverejnené 15. 6. 2016 | účinné od 15. 8. 2016

Ochrana vkladov

Informácia o ochrane vašich vkladov

Garančný fond investícii