Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Oznam

Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s.
zverejnené 16. 12. 2022 | účinné od 1. 1. 2023

Obchodné podmienky pre jednotlivé typy produktov a služieb

Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb spojených s distribúciou podnikových dlhopisov - Prima banka Slovensko, a.s zverejnené 15. 8. 2023 | účinné od 1. 9. 2023

Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. zverejnené 31. 8. 2023 | účinné od 15. 9. 2023

Podmienky vydania debetnej platobnej karty
zverejnené 30. 3. 2021 | účinné od 1. 6. 2021

Obchodné podmienky pre úvery občanom
zverejnené 15. 8. 2023 | účinné od 1. 9. 2023

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie - BIOPLYN a BIOMASA zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov
zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – VODNÁ ENERGIA zverejnené 14. 7. 2017 | účinné od 1. 8. 2017

Obchodné podmienky Prima banka Slovensko, a.s. k službe Google Pay
zverejnené 22. 4. 2020 | účinné od 23. 4. 2020

Obchodné podmienky Prima banka Slovensko, a.s. k službe Apple Pay
zverejnené 1. 10. 2019 | účinné od 1. 10. 2019

Obchodné podmienky Prima banka Slovensko, a.s. pre využívanie služieb mobilných peňaženiek tretích strán
zverejnené 15. 12. 2021 | účinné od 15. 12. 2021

Ochrana vkladov

Informácia o ochrane vašich vkladov

Garančný fond investícii