Sporenie nebolo nikdy výhodnejšie!

Základné podmienky pre zriadenie

Sporenie k Osobnému účtu v domácej mene EUR si môže zriadiť každý občan vo veku od 18 rokov. Pre zriadenie Sporenia je potrebná mesačná suma sporenia minimálne 10 EUR a maximálne 50 EUR. Sporiť môžete 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému Osobnému účtu si môžete zriadiť maximálne tri Sporenia.
Sporenie k Osobnému účtu si môžete zriadiť pohodlne aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka.

Doba sporenia

Doba sporenia začína plynúť dňom zriadenia Sporenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. Po jej ukončení bude celá nasporená suma aj s úrokmi automaticky, bezhotovostne prevedená na váš Osobný účet .

Predčasný výber

V prípade potreby si môžete vklad vybrať aj pred uplynutím dohodnutej doby sporenia, avšak bez nároku na úroky od začiatku sporenia do dátumu žiadosti o disponovanie s nasporenými finančnými prostriedkami.

Ochrana klienta

Sporenie je chránené Fondom ochrany vkladov.