Sporenie pre deti nebolo nikdy výhodnejšie!

Základné podmienky pre zriadenie

Sporenie k Detskému účtu v domácej mene EUR môže zriadiť pre svoje dieťa k Detskému účtu zákonný zástupca dieťaťa. Pre zriadenie Sporenia je potrebná mesačná suma sporenia minimálne 10 EUR a maximálne 20 EUR. Sporiť môžete 36 alebo 60 mesiacov. K jednému Detskému účtu je možné zriadiť jedno Sporenie. 

Doba sporenia

Doba sporenia začína plynúť dňom zriadenia Sporenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. Po jej ukončení bude celá nasporená suma aj s úrokmi automaticky, bezhotovostne prevedená na Detský účet .

Predčasný výber

V prípade potreby môžete vklad vybrať aj pred uplynutím dohodnutej doby sporenia, avšak bez nároku na úroky od začiatku sporenia do dátumu žiadosti o disponovanie s nasporenými finančnými prostriedkami.

Ochrana klienta

Sporenie je chránené Fondom ochrany vkladov.