Prima banka má za sebou historicky najúspešnejší rok. Darilo sa jej predovšetkým v retailových úveroch a čistý zisk za rok 2018 zvýšila o takmer 50 % na 22 mil. eur.

späť

BRATISLAVA, 18. marca 2019 – Uplynulý rok priniesol Prima banke historicky najsilnejší rast, vďaka ktorému potvrdila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky na Slovensku. Banke sa darilo predovšetkým v oblasti retailových úverov, ktorých celkový objem v medziročnom porovnaní zvýšila o 20 % na 2,4 mld. eur. Banka tiež zaznamenala historicky najvyšší prírastok nových klientov a klientov, ktorí ju považujú za svoju hlavnú banku. Rástli aj vklady obyvateľstva, ktorých celkový objem banka zvýšila na 2,2 mld. eur. Hospodárenie za rok 2018 Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 22 mil. eur, ktorý medziročne zvýšila o takmer 50 %.

Prima banke sa v uplynulom roku podarilo aj v extrémne náročnom trhovom prostredí potvrdiť silnú retailovú pozíciu, kedy v kľúčových oblastiach svojho biznisu rástla opäť rýchlejšie ako zvyšok trhu. O historicky najsilnejší biznisový rast banky sa postarali najmä retailové úvery, ktorých celkový objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o viac ako 400 mil. eur na 2,4 mld. eur. Ich rast bol ťahaný predovšetkým hypotékami, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 23 % na 2,2 mld. eur. Vysoký záujem o hypotéky Prima banka zaznamenala najmä vďaka tomu, že aj v roku 2018 pokračovala so svojou maximálne výhodnou a transparentnou ponukou v podobe jednotnej úrokovej sadzby pre každého, bez akýchkoľvek háčikov, či dodatočných podmienok. Ťažila však aj zo svojho jednoduchého a rýchleho procesu prenosu hypotéky z iných bank do Prima banky.

Vďaka dlhodobej výhodnosti, jednoduchosti a férovosti sa Prima banke trvalo darí zvyšovať počet klientov, ktorí s ňou aktívne bankujú. V uplynulom roku banka zaznamenala historicky najvyšší prírastok nových klientov a tiež klientov, ktorí ju považujú za svoju hlavnú banku. Aj vďaka tomu banka kontinuálne zvyšuje zostatky na svojich bežných účtoch. V medziročnom porovnaní vzrástol ich objem o takmer 18 % na 821 mil. eur. Aj v oblasti vkladov obyvateľstvu si Prima banka dlhodobo udržiava jednu z najlepších produktových ponúk na trhu, či už ide o atraktívne úročenie na termínovaných vkladoch, pravidelné Sporenie k účtu s úrokom 5,0 % ročne, alebo Odmenu za platbu kartou, ktorú od banky získavajú klienti spolu so svojím Osobným účtom. Vďaka tomu banka kontinuálne rastie aj na strane retailových vkladov. Tie banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 3 % na 2,2 mld. eur.

Okrem silných produktových konkurenčných výhod stojí za úspechmi Prima banky aj široká predajná sieť v podobe 123 pobočiek a 300 bankomatov, ktoré majú klienti k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. V časoch, kedy iné banky pristupujú skôr k zatváraniu svojich pobočiek, si Prima banka aj v tejto oblasti udržuje svoje silné postavenie a je bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov na Slovensku a ako jedna z troch bánk pokrýva svojimi pobočkami všetkých 79 okresov.

K pozitívnym hospodárskym výsledkom dlhodobo prispieva aj trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu. Prima banka ostáva aj naďalej maximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie k 31. 12. 2018 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 22 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o takmer 50 %.


Kľúčové údaje k 31. decembru 2018 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 8,4 % na 3 247 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 20 % na 2 396 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 0,3 % na 3 088 mil. €
  • medziročný nárast retailových vkladov o 3 % na 2 191 mil. €
  • silná kapitálová primeranosť 17,3 %, kapitál Tier-I na úrovni 16,2 %
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 47 % z 14,9 mil. € na 22 mil. €

Zverejnené dňa: 18. 3. 2019


späť na zoznam