Plný servis za jednu cenu

Plný servis v jednom účte za 6,90 EUR

Účet bytového domu obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom zasielaným e-mailom, bezplatné výbery z bankomatov našej banky a platby kartou u obchodníkoch.

S Účtom bytového domu máte tiež bezplatne neobmedzený počet najpoužívanejších transakcií platobných služieb (prijaté úhrady, odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky, zriadenie trvalých príkazov, inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov zadaných cez Internet banking).

Za prvý vklad v hotovosti neplatíte, ak ho uskutočníte v deň zriadenia Účtu bytového domu.

Zúčtovanie úrokov a poplatkov prebieha na Účte bytového domu. Na základe Vašej požiadavky presmerujeme ich zúčtovanie na iný účet.

Účet aj bez mesačného poplatku!

Poplatok za vedenie účtu vám vrátime v mesiaci, keď váš priemerný denný kreditný zostatok bude vo výške minimálne 30 000 EUR.

Čo potrebujem k zriadeniu Účtu bytového domu:

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov:
  • aktuálny list vlastníctva bytového domu použiteľný pre právne úkony
  • výpis Spoločenstva z registra Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného obvodným úradom, v ktorom sú uvedené fyzické osoby oprávnené konať v mene spoločenstva
 • Správca bytového domu vlastníkov bytov:
  • aktuálny list vlastníctva bytového domu použiteľný pre právne úkony
  • výpis zo Živnostenského registra alebo výpis z Obchodného registra v závislosti od právnej formy správcu
  • zmluvu o výkone správy bytového domu spolu s dokladom o jej schválení vlastníkmi