Termínovaný vklad

Základné podmienky pre zriadenie

Termínovaný vklad si môžete zriadiť v domácej mene EUR. Pre zriadenie účtu je potrebný minimálny vklad 1 000 EUR. Môžete si vybrať viazanosť na 1, 3, 6 a 12 mesiacov. Termínovaný vklad si môžete zriadiť pohodlne aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka.

Doba viazanosti a automatická prolongácia

Viazanosť vkladu začína plynúť dňom zriadenia účtu a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby viazanosti. V deň splatnosti vkladu si môžete bezplatne zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu. Vklad si tiež môžete nechať automaticky obnovovať s aktuálne platnou úrokovou sadzbou.