Municipálny úver – Klasik

Potrebujete financovať prevádzkové potreby vášho mesta/obce alebo získať financie na investičné projekty?

Máme pre vás termínovaný úver, ktorý zosúladíme s konkrétnymi potrebami financovania vášho mesta.

úver šitý na mieru potrebám mesta

Výhody

  • financovanie prevádzkových, ako aj investičných potrieb

  • splatnosť úveru prispôsobená potrebám samosprávy

  • možnosť získať väčší objem úveru s dlhšou splatnosťou

  • úroky len z poskytnutej časti úveru

  • možnosť odkladu splátok istiny

  • mimoriadne splátky úveru

Podrobný popis