Úverové prísľuby

Potrebujete prísľub získania úverových prostriedkov pre financovanie vášho investičného zámeru?

Vystavíme vám úverový prísľub na poskytnutie úveru na financovanie vášho investičného zámeru alebo na poskytnutie bankovej záruky.

Výhody

  • záväzný prísľub na poskytnutie úveru alebo bankovej záruky

  • pri podporách zo štátnych zdrojov aj nezáväzný úverový prísľub

  • platí na vopred dohodnutú dobu, spravidla 1 rok

Podrobný popis