Internet banking

 • prehľad o stave na účtoch a pohyboch
 • príkazy na úhradu, import hromadných príkazov
 • trvalé príkazy a súhlasy s inkasom
 • prehľad o svojich úveroch
 • platobné karty a prehľad transakcií

Internet banking ponúka šetrenie času a nákladov vďaka bezpečnej a rýchlej práci s účtami priamo z vašej kancelárie alebo ktoréhokoľvek iného miesta.

Dostupnosť služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni poskytuje možnosť mať svoje účty k dispozícii a vaše peniaze neustále pod kontrolou.

Peňaženka - šikovná mobilná aplikácia

S Internet bankingom máte navyše k dispozícii aj:

 • autorizáciu (odsúhlasovanie) príkazov požadovaným počtom oprávnených osôb
 • prehľad zúčtovaných a čakajúcich príkazov, overenie ich stavu, možnosť storna príkazu
 • zriadenie služby SMS notifikácia, jej zmeny alebo zrušenie
 • zriadenie termínovaného vkladu bez návštevy pobočky
 • výpis z účtu s elektronickým podpisom banky vo formáte pdf
 • zadávanie a využívanie šablón príjemcov a príkazov
 • aktiváciu e-mailovej notifikácie o pohyboch na účte, transakciách platobnou kartou a pod.
 • aktiváciu denného zasielania elektronického výpisu v ABO alebo XML formáte
 • nástroj na modelovanie dlhovej služby
 • detailné avíza o cezhraničných úhradách

Platobné príkazy

Prostredníctvom Internet bankingu je možné zadávať platobné príkazy ako:

 • príkaz na úhradu v mene EUR v rámci SEPA krajín (platné od 1.2.2014)
 • expresný príkaz na úhradu
 • trvalý príkaz na úhradu
 • cezhraničný príkaz na úhradu

Platobné príkazy v mene EUR v rámci SEPA krajín (vrátane Slovenskej republiky) sú zadávané s uvedením medzinárodného formátu čísla účtu (IBAN).

Importy Platobných príkazov

Banka od 1.2.2014 umožňuje zadávanie príkazov na úhradu importom cez Internetbanking a to v dvoch formátoch:

 • pre SEPA krajiny: XML formát: CustomerCreditTranferInitiationV02 (V04) - urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.04
 • pre cezhraničné príkazy: ABO formát

Importy sú určené pre tieto typy platobných príkazov:

 • príkaz na úhradu SEPA
 • cezhraničný príkaz

Príkazy na úhradu SEPA v štruktúre XML obsahujú príkazy v mene EUR do krajín SEPA ( poplatky typu „SLEV“, platobná metóda „TRF“).

V prípade importu cezhraničných príkazov je používaný import v ABO formáte.

Elektronické výpisy

Banka od 01.02.2014 umožňuje export výpisov v XML schéme camt 053.001.02.