Príjmanie platobných kariet

Poskytnite svojim zákazníkom komfort pri platení a akceptujte platobné karty vo svojich prevádzkach.

Platobný terminál (EFT POS terminál) je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje zákazníkom platiť bezhotovostne za tovar a služby.

Ponúkame platobné terminály:

  • neprenosné - komunikujúce cez internet, prípadne GPRS sieť . Sú používané v bežných obchodoch, umiestnené pri pokladni, komunikácia platobného terminálu prebieha zvyčajne cez pevnú linku.
  • prenosné - komunikujúce v sieti GPRS. Sú používané napr. v reštauráciách, taxíkoch, v miestach, kde nie je pevná linka. Komunikácia je typu GPRS – cez mobilného operátora.

Výhody

  • nárast tržieb
  • odstránenie nákladov manipulácie s hotovosťou
  • možnosť prijímať bezkontaktné platby
  • zníženie rizika súvisiaceho s disponovaním s hotovosťou
  • zvýšenie firemnej prestíže
  • konkurenčná výhoda
  • zjednodušenie platobného procesu

Podrobný popis