Úverové prísľuby

Výhody

  • záväzný úverový prísľub na poskytnutie úveru alebo bankovej záruky

  • platnosť na vopred dohodnutú dobu, spravidla 1 rok

  • v súvislosti s podporami zo štátnych zdrojov vystavujeme aj nezáväzný úverový prísľub

Potrebujete prísľub získania úverových prostriedkov pre financovanie investičného zámeru vášho mesta alebo obce?

Vystavíme vám úverový prísľub na poskytnutie úveru na financovanie vášho investičného zámeru alebo na poskytnutie bankovej záruky.

 

Podrobný popis