Naozaj výhodné zhodnotenie vašich úspor!

Základné podmienky pre zriadenie

Termínovaný vklad si môžete zriadiť v domácej mene EUR. Pre zriadenie účtu je potrebný minimálny vklad 1 000 EUR. Môžete si vybrať viazanosť na 12, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov. Termínovaný vklad si môžete zriadiť pohodlne aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka.

Doba viazanosti a automatická prolongácia

Viazanosť vkladu začína plynúť dňom zriadenia účtu a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby viazanosti. V deň dostupnosti vkladu si môžete bezplatne zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu. Vklad si tiež môžete nechať automaticky obnovovať s aktuálne platnou úrokovou sadzbou.

Predčasný výber

Pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti si môžete celý vklad vybrať a zrušiť s poplatkom za predčasný výber v zmysle Sadzobníka poplatkov.

Ochrana klienta

Termínované vklady sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Kalkulačka termínovaného vkladu