Prima banka má za sebou historicky najlepší polrok. Čistý zisk zvýšila o 36 % na 9,2 mil. eur

späť

BRATISLAVA, 10. augusta 2018 – Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenala Prima banka svoj historicky najsilnejší organický rast a posilnila svoju pozíciu vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu. Objem retailových úverov banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 60 % na 2,1 mld. eur. Vklady obyvateľstva vzrástli v medziročnom porovnaní o 57 % na 2,1 mld. eur a Prima banka zaznamenala rekordné rasty aj v počte nových a aktívnych klientov. Banka aj naďalej rástla rýchlejšie ako trh a hospodárenie za 1. polrok uzatvorila s čistým ziskom 9,2 mil. eur, ktorý medziročne zvýšila o 36 %.

Kľúčovú úlohu v tohtoročnom dynamickom raste Prima banky zohrali, už tradične, najmä retailové úvery, ťahané rekordným rastom hypoték, ktoré banke dlhodobo pomáhajú k získavaniu nových a spokojných klientov. V prípade hypoték Prima banka začiatkom mája ešte viac zatraktívnila svoju dlhodobo výhodnú a maximálne transparentnú ponuku a na hypotéke so 4-ročnou dobou fixácie ponúkla klientom jednotný úrok 1,0 % p.a. pre každého, spolu s benefitom preplatenia poplatku za predčasné splatenie úveru v inej banke. Mimoriadne výhodná ponuka zaznamenala okamžitý úspech a v mesiacoch máj a jún Prima banka zaznamenala mimoriadne veľký záujem klientov o hypotéky, ktorý sa pretavil aj do historicky najlepších predajných výsledkov. Celkové portfólio hypoték vzrástlo v 1. polroku 2018 medziročne o 63 % na 1,9 mld. eur. Objem spotrebných úverov vzrástol v medziročnom porovnaní o 35 % na takmer 200 mil. eur. Celkové úvery obyvateľstvu medziročne vzrástli o 60 % na 2,1 mld. eur.

Rekordné rasty zaznamenala banka v priebehu 1. polroka aj v počte klientov, ktorí s ňou aktívne bankujú. Vďačí za to nielen dobre nastaveným aktivitám naprieč celou pobočkovou sieťou, ale aj výhodnej, transparentnej a maximálne jednoduchej produktovej ponuke, či už ide o pravidelné Sporenie k účtu s garantovaným úrokom 5,0 % ročne, atraktívne úročenie termínovaných vkladov, odmenu 0,5 % za platby kartou, ktorú od banky získavajú klienti spolu so svojím Osobným účtom, alebo o jednoduchú, prehľadnú a užívateľsky pozitívne hodnotenú mobilnú aplikáciu Peňaženka. Aj vďaka novým a aktívnym klientom vzrástli v medziročnom porovnaní zostatky na bežných účtoch o 73 % na viac ako 760 mil. eur, objem termínovaných vkladov banka medziročne zvýšila o 48 % na 1,2 mld. eur a celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o viac ako 57 % na 2,1 mld. eur.

Prima banka je dnes bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov a za svoje historicky najlepšie biznisové obdobie vďačí vo veľkej miere práve širokej predajnej sieti v podobe 125 pobočiek a takmer 300 bankomatov, ktoré majú klienti k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Za mimoriadne pozitívnymi výsledkami však stojí aj ďalšie, ešte intenzívnejšie zameranie banky na jednoduchosť, vnútornú efektivitu a spokojnosť klientov, bezkonkurenčné nastavenie procesov pri poskytovaní produktov a služieb, ako aj dlhodobo vysoká kvalita klientskeho portfólia. Hospodárenie k 30. 6. 2018 uzatvorila Prima banka s čistým ziskom 9,2 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 36 %.

 

Kľúčové údaje k 30. júnu 2018 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 60 % na 2 984 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 60 % na 2 122 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 54 % na 3 112 mil. €
  • medziročný nárast retailových vkladov o 57 % na 2 144 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 125 a bankomatov na celkovo 288
  • silná kapitálová primeranosť 16,3 %, kapitál Tier-I na úrovni 15,1 %
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 36 % z 6,8 mil. € na 9,2 mil. €

Zverejnené dňa: 10. 8. 2018


späť na zoznam