Kontakt pre médiá

Odbor marketingu a komunikácie

omk@primabanka.sk