Grantový účet

Grantový účet vám zabezpečí výhodnú a efektívnu správu financií.

Grantový účet je účet určený pre príjem a využívanie dotácií z fondov EÚ a iných grantov.

Poskytuje zníženie prácnosti pri vykazovaní a vrátení výnosov z dotácie poskytovateľovi dotácie, ak príjemcovi vyplýva takáto povinnosť.

Výhody

  • vedenie účtu bez poplatku
  • jednoduchosť a efektívnosť pri vykazovaní a vrátení výnosov z dotácií
  • elektronické bankovníctvo a prehľad o každom pohybe na účte

Podrobný popis