Odporúčania a upozornenia pre držiteľov platobných kariet

3D secure

Platíte svojou platobnou kartou na internete? So službou 3D Secure budú vaše platby ešte bezpečnejšie. Viac informácií nájdete v časti Služba 3D Secure.

Chráňte platobnú kartu a PIN číslo

 • platobnú kartu uschovávajte na vami ľahko kontrolovateľnom mieste, pričom ju hneď zablokujte v prípade straty, krádeže alebo podozrenia na zneužitie

 • neposkytujte číslo karty pokiaľ to nie je nutné

 • kartu chráňte pred poškodením. V prípade poškodenia karty požiadajte banku o znovuvydanie platobnej karty

 • PIN je osobné identifikačné číslo, ktoré je oznámené iba držiteľovi karty a slúži na identifikáciu totožnosti držiteľa karty

 • venujte pozornosť utajeniu PIN čísla, nikdy ho nepíšte na platobnú kartu alebo dokumenty a iné predmety, neuchovávajte ho v mobilnom telefóne a nikdy ho neoznamujte tretím osobám

 • pokiaľ zabudnete PIN, môžete požiadať Prima banku o jeho znovuvytlačenie

 • PIN si môžete kedykoľvek zmeniť cez mobilnú aplikáciu Peňaženka, Internet banking alebo na našich bankomatoch

 • ak zadávate PIN, zadávajte ho tak, aby ho nerozpoznala cudzia osoba a nebolo ho možné odpozorovať

Platby za tovary a služby na POS termináloch

  • obchodník nesmie diskriminovať platbu kartou zvýšením platenej sumy oproti platbe v hotovosti
  • pri platení kartou si skontrolujte správnosť údajov a výšku čiastky na platobnom doklade
  • po platbe skontrolujte, či vám obchodník vrátil platobnú kartu
  • ak vám obchodník platobnú kartu zadrží a neviete o dôvodoch, ktoré by mohli viesť k zadržaniu karty - napr. karta po dobe platnosti, blokovaná karta a pod., žiadajte potvrdenie o zadržaní platobnej karty (s uvedením čísla karty, doby platnosti, dátumu aj času zadržania a s uvedením, kto a kde kartu zadržal)

Zásady pre platby za tovary a služby prostredníctvom internetu

   • presvedčte sa, či internetový obchodník akceptuje platbu vašou platobnou kartou – na stránke obchodníka hľadajte logo, ktoré je uvedené na vašej platobnej karte
   • skontrolujte si, či máte aktivovanú službu 3D Secure. Ak nie, znamená to, že vaše platby na internete nebudú overované službou 3D Secure.
   • Pri overovaní prostredníctvom služby 3D Secure potvrdzujete transakciu prostredníctvom vašej mobilnej aplikácie Peňaženka alebo s použitím jednorazového kódu (jednorazový kód zasielaný vo forme SMS na vaše mobilné telefónne číslo, ktoré ste oznámili banke) spolu s ePIN (ePIN je osobné heslo, ktoré pozná len držiteľ platobnej karty a slúži na identifikáciu totožnosti držiteľa karty pri platbách na internete)
   • pokiaľ potvrdzujete transakcie vykonané platobnou kartou na internete prostredníctvom mobilnej aplikácie Peňaženka, nikdy neoznamujte tretím osobám svoje prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva a mobilnej aplikácie Peňaženka
   • venujte pozornosť utajeniu ePIN, nikdy ho nepíšte na platobnú kartu alebo dokumenty a iné predmety, neuchovávajte ho v mobilnom telefóne a nikdy ho neoznamujte tretím osobám, a to ani pracovníkom banky či polícii
   • pokiaľ zabudnete ePIN, máte ho k dispozícii po prihlásení do vášho Internet bankingu, prípadne mobilnej aplikácie Peňaženka v detaile karty v sekcii Internetové platby. O nový ePIN môžete požiadať Prima banku prostredníctvom NONSTOP Infolinky alebo pobočky.
   • pred potvrdením platby si vždy skontrolujte sumu a názov obchodníka, a to ako na stránke obchodníka, tak na potvrdzovacej stránke banky, v doručenej Push notifikácii, v detaile platby v mobilnej aplikácii Peňaženka alebo v zaslanej SMS správe
   • nikdy neplaťte kartou prostredníctvom linky doručenej v e-mailovej správe
   • pri používaní platobnej karty na platby za nákupy cez internet používajte iba bezpečné a overené stránky. Pred poskytnutím údajov o karte sa presvedčte, či obchodník používa zabezpečený prenos dát. Indikátorom bezpečnej stránky je protokol https:// v adresnom riadku a ikona zlatého zámku. Kliknutím na ikonu zámku si môžete overiť informácie o bezpečnostnom certifikáte, ktoré potvrdzujú zabezpečenie šifrovania komunikácie. Pred objednaním tovaru alebo služby si nezabudnite pozorne prečítať kompletné obchodné podmienky, informácie o pravidelných poplatkoch a poznamenajte si e-mailovú adresu obchodníka pre prípad stornovania predplatného.
   • vyžiadajte si od obchodníka potvrdenie objednávky a uchovajte si ho pre prípad reklamácie alebo kontroly zaúčtovanej transakcie
   • nikdy neposkytujte svoje osobné údaje alebo identifikačné údaje platobnej karty okrem ich nevyhnutného zadania pri vykonávaní platobnej operácie (napr. PIN, číslo karty, CVV ePIN, jednorazový kód zaslaný prostredníctvom SMS) alebo iné citlivé údaje (napr.,- dátum narodenia, č. účtu a pod.) pri realizovaní nákupov prostredníctvom internetu. Nikdy neposielajte svoje identifikačné údaje ani identifikačné údaje karty, ani ich telefonicky neposkytujte neznámym osobám, ani keď sa v telefóne vydávajú za zamestnancov banky.
   • pri platení zadávate tieto údaje z platobnej karty: číslo karty = 16miestne číslo na prednej strane karty, platnosť karty = dátum dokedy je karta platná (mesiac/rok), uvedené na prednej strane karty a CVV2/CVC2 kód = posledné 3miestné číslo na zadnej strane karty vedľa/na podpisovom prúžku karty. V žiadnom prípade nezadávajte svoj PIN.
   • pokiaľ platby platobnou kartou na internete neplánujete využívať, môžete si ich vypnúť jednoducho vo svojom Internet bankingu, či v mobilnej aplikácii Peňaženka. V takom prípade bude každý pokus o internetovú platbu zamietnutý.

Keď používate bankomat

   • pred použitím bankomatu si skontrolujte miesto bankomatu (či je dostatočne osvetlené a javí sa bezpečné), skontrolujte samotný bankomat (či na bankomate nie sú umiestnené podozrivé predmety, či nie je v priestore pre kartu a výdaj peňazí umiestnený predmet, ktorý nie je súčasťou bankomatu, či nie je napr. poprášená klávesnica, aby sa dalo zistiť, ktoré klávesy ste stláčali a pod.)
   • zásadne si pri bankomate nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu
   • zabráňte odpozeraniu PIN čísla inou osobou, pri zadávaní PIN zakryte klávesnicu rukou
   • nezabudnite si z bankomatu prevziať vydanú hotovosť a vašu platobnú kartu
   • platobnú kartu na použitie majte pripravenú (neodporúčame nápadne ju ukazovať)
   • peniaze aj kartu čo najskôr schovajte; vždy si zoberte potvrdenku, pokiaľ ju bankomat vydá
   • ak vidíte niečo alebo niekoho podozrivého, zrušte transakciu (tlačidlo STOP alebo CANCEL, zvyčajne červenej farby) a ihneď odíďte; ak vás niekto sleduje, choďte na miesta, kde sa zdržuje veľa ľudí
   • ak vám platobnú kartu zadrží bankomat bez evidentného dôvodu, kartu dočasne zablokujte na tel. č. Infolinky 0850 700 007 alebo + 421 415 111 111 (zo zahraničia) ( Platobné karty zadržané v zahraničí a v bankomatoch iných slovenských bánk sú automaticky znehodnotené. Treba požiadať o znovuvydanie karty)

Užitočné informácie

   • denný súčet (od 0.00 hod do 24.00 hod., čas platný v SR) objemu výberov z bankomatov, objemu platieb prostredníctvom platobných terminálov (POS) a platieb na internete nemôže prekročiť váš denný limit
   • pred cestou do zahraničia sa uistite, či je vaša platobná karta funkčná a platná, či je váš denný limit na platobnej karte dostatočný a či je typ vašej platobnej karty prijímaný v príslušnej krajine
   • ak vám platobnú kartu nechcú v zahraničí akceptovať (bankomat, alebo obchodník) z dôvodu prekročenia denného limitu a vy viete, že váš limit a krytie účtu je dostatočné, skúste transakciu neskôr (alebo skúste nižšiu sumu, ak je to možné). Môže ísť o komunikačný problém, kedy sa autentifikuje na centrálne limity držané v Mastercard, ktoré môžu byť iné, ako je limit vašej karty; zvyčajne sú jednotné pre banku
   • dajte si pozor na dobu platnosti platobnej karty. Karta, ktorej už skončila platnosť, môže byť zadržaná
   • dajte si pozor na zadržanie platobnej karty z dôvodu zadania nesprávneho PIN čísla. V priebehu kalendárneho dňa (čas platný v SR) môžete 3x zadať nesprávne PIN, na štvrtýkrát vám bude platobná karta zadržaná. Aktivujte si službu push notifikáciu alebo SMS notifikáciu. Pokiaľ obdržíte správu o autentifikácii transakcie, o ktorej nemáte vedomosť, že by ste ju realizovali, platobnú kartu čo najskôr zablokujte na tel. č. Infolinky 0850 700 007 alebo + 421 415 111 111 (zo zahraničia) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Peňaženka alebo Internet bankingu

Dôležite telefónne čísla

Zapíšte si tieto telefónne čísla

0850 700 007 (Infolinka - za cenu miestneho hovoru)
041/5111 111 (Infolinka - zo zahraničia +421).

alebo

+ 421 2 68 28 5 777, + 421 2 68 28 5 750 (Nexi Central Europe, a.s. NONSTOP)

Na niektorom z vyššie uvedených tel. čísel okamžite nahláste krádež, stratu, alebo podozrenie z manipulácie s vašou platobnou kartou. Zablokovanie karty znemožní jej použitie na bankomatoch a pri autentifikovaných transakciách.

Zoznam krajín, do ktorých banka nerealizuje cezhraničné príkazy na úhradu a v ktorých neumožňuje používanie platobných kariet zverejnené 12.01.2024| účinné od 15.01.2024