Banková záruka za úvery ŠFRB

Získali ste úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre obnovu vášho bytového domu a potrebujete si zaistiť plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto úveru?

Vystavíme vám bankovú záruku za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania určený vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Banková záruka za úvery ŠFRB

Výhody

  • pre spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcu bytového domu
  • banková záruka v prospech ŠFRB až do výšky 100% nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva
  • platnosť bankovej záruky do 20 rokov

Podrobný popis