Hotovostné platobné služby

Vklady a výbery hotovosti môžu byť realizované na ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na to, kde má klient zriadený účet.

  • vklady hotovosti
  • výbery hotovosti
  • pokladničné služby

Pri výbere hotovosti nad 5 000 EUR je klient povinný oznámiť uvedený výber hotovosti minimálne 3 pracovné dni vopred.

Aktuálnu výšku poplatkov za hotovostné operácie nájdete v Sadzobníku poplatkov - Prima banka Slovensko, a.s.