Sporenie nebolo nikdy výhodnejšie!

Základné podmienky pre zriadenie

Sporenie k Študentskému účtu v domácej mene EUR si môže zriadiť každý študent vo veku od 15 do 26 rokov. Pre zriadenie Sporenia je potrebná mesačná suma sporenia minimálne 10 EUR a maximálne 30 EUR. Sporiť môžete 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému Študentskému účtu si môžete zriadiť až tri Sporenia. Sporenie k Študentskému účtu si môžete zriadiť pohodlne aj cez Internet banking alebo mobilnú aplikáciu Peňaženka.

Doba sporenia

Doba sporenia začína plynúť dňom zriadenia Sporenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. Po jej ukončení bude celá nasporená suma aj s úrokmi automaticky, bezhotovostne prevedená na Študentský účet .

Predčasný výber

V prípade potreby môžete vklad vybrať aj pred uplynutím dohodnutej doby sporenia, avšak bez nároku na úroky od začiatku sporenia do dátumu žiadosti o disponovanie s nasporenými finančnými prostriedkami.

Ochrana klienta

Sporenie je chránené Fondom ochrany vkladov.