O banke

Prima banka je dlhodobo najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou na Slovensku. Za dynamickým biznisovým rastom stojí nielen konzistentné napĺňanie dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu, ale aj široká sieť pobočiek, ktorých má banka v súčasnosti 118 a ako jediná banka nimi pokrýva všetkých 79 okresov Slovenska. Z hľadiska počtu pobočiek je Prima banka druhou najväčšou bankou na trhu. Pri poskytovaní svojich služieb sa Prima banka zameriava najmä na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a výhodnosť. Aj vďaka tomu má Prima banka podľa nezávislých prieskumov najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk.

Prima banka Slovensko, a.s. začala písať svoj príbeh v tom istom roku ako vznikla samostatná Slovenská republika. V roku 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenska.

Po desiatich rokoch od svojho vzniku, po vstupe nového zahraničného akcionára, zmenila banka meno na Dexia banka Slovensko, a.s. Zároveň začala posilňovať svoju pozíciu aj v oblasti retailového bankovníctva - banky pre individuálnych klientov.

V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom banky stala stredoeurópska skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní 99,55 % akcií. Následne od 1. januára 2012 zmenila banka obchodný názov na Prima banka Slovensko, a.s. Banka sa v rámci novej stratégie začala orientovať najmä na retailovú klientelu, čo sa prejavilo v zjednodušení portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete.