Tlačové správy

Nová aplikácia Peňaženka pre iPhone od Prima banky

Zverejnené dňa: 22. 5. 2012

Nedokážete si ustrážiť váš osobný rozpočet? Pomôže vám aplikácia Peňaženka pre iPhone od Prima banky. viac

Prima banka má nový dizajn platobných kariet

Zverejnené dňa: 17. 5. 2012

Bratislava, 16. máj - Všetky debetné platobné karty od teraz vydávané klientom Prima banky majú nový dizajn. Je to ďalší krok v procese rebrandingu, ktorým banka aktuálne prechádza. viac

Prima banka potvrdzuje svoje zameranie na retail

Zverejnené dňa: 30. 4. 2012

Bratislava, 30. apríl 2012 – Prima banka s rezervou spĺňa požadovanú kapitálovú primeranosť a aj ukazovateľ Tier 1. Medziročne došlo k zlepšeniu ukazovateľa pomeru úverov a vkladov a tiež k zníženiu celkových prevádzkových nákladov. Prima banka je naďalej jednotkou na trhu bankových služieb pre mestá a obce. viac

Prima banke vzrástli vklady občanov o viac ako 12 %

Zverejnené dňa: 19. 3. 2012

Banka s rezervou spĺňa sprísnené kapitálové požiadavky. Tu sú kľúčové údaje k 31. decembru 2011 (medziročné porovnanie). viac

Prima banka zvýšila úrokové sadzby termínovaných vkladov

Zverejnené dňa: 30. 1. 2012

Záujem ľudí o bezpečné zhodnotenie peňazí neustále stúpa. Prima banka preto pripravila výhodnú ponuku termínovaných vkladov. Prostredníctvom dvojročného vkladu získajú klienti s Osobným účtom 4 percentá ročne. viac

Oznámenie Emitenta

Zverejnené dňa: 26. 1. 2012

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 vedená v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 148/L (ďalej aj „Emitent“) oznamuje, že sa s účinnosťou od 1. 1. 2012 zmenilo označenie Emitenta z Dexia banka Slovensko a.s. na Prima banka Slovensko, a.s. viac

NBS schválila zmenu názvu slovenskej Dexie na Prima banka Slovensko, a.s.

Zverejnené dňa: 16. 12. 2011

Nové obchodné meno bude zapísané v Obchodnom registri SR k 1. januáru 2012. O novom obchodnom mene Prima banka Slovensko, a.s. rozhodlo valné zhromaždenie akcionárov banky v novembri 2011. Zmena názvu ešte podliehala schváleniu Národnej banky Slovenska a zápisu do Obchodného registra. viac

SLovenská Dexia sa v novom roku zmení na Prima banka Slovensko, a.s.

Zverejnené dňa: 24. 11. 2011

Valné zhromaždenie akcionárov slovenskej Dexie dnes schválilo zmenu obchodného mena na Prima banka Slovensko, a.s. Rozhodnutie podlieha súhlasu Národnej banky Slovenska. Nové obchodné meno nadobudne platnosť po zápise do obchodného registra s účinnosťou od 1. januára 2012. viac

Dexia banka zaznamenala za rok 2010 čistý zisk 1,129 mil. EUR

Zverejnené dňa: 31. 3. 2011

Po dvoch zložitých rokoch sa Dexia banka Slovensko vrátila k pozitívnym výsledkom. Za rok 2010 dosiahla čistý zisk vo výške 1,129 mil. EUR. Tento úspech vyplýva z kombinácie silnej komerčnej výkonnosti, prísnej kontroly nákladov a efektívneho riadenia rizika. viac