Dexia banka zaznamenala za rok 2010 čistý zisk 1,129 mil. EUR

späť

Po dvoch zložitých rokoch sa Dexia banka Slovensko vrátila k pozitívnym výsledkom. Za rok 2010 dosiahla čistý zisk vo výške 1,129 mil. EUR. Tento úspech vyplýva z kombinácie silnej komerčnej výkonnosti, prísnej kontroly nákladov a efektívneho riadenia rizika.

Kľúčové údaje:

 • - čistý zisk 1,129 mil. EUR
 • - zvýšenie celkového objemu úverov o 10 %
 • - zvýšenie úverov občanom o 12 %
 • - počet aktívnych klientov sa zvýšil medziročne o takmer 5,5 %
 • - trhový podiel v komunálnych úveroch na úrovni 77,2 %
 • - podiel zlyhaných úverov na úrovni 1,32 %
 • - rast výnosov z bankových činností v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7 %
 • - medziročný pokles prevádzkových nákladov o 9 %
 • - zníženie nákladov na zabezpečenie rizika o 63 %
 • - kapitálová primeranosť ku koncu decembra 2010 na úrovni 9,85 %
 • - potvrdenie vedúceho postavenia vo financovaní samospráv
Dexia banka Slovensko aj napriek zložitým podmienkam na trhu dosiahla k 31. 12. 2010 čistý zisk 1,129 mil. EUR. „Finančný výsledok odráža silnú komerčnú výkonnosť banky pri udržaní prísnej kontroly nákladov a efektívnom riadení rizika“, skonštatovala Katarína Vršanská, členka predstavenstva Dexia banky Slovensko.

Dexia banka Slovensko potvrdila postavenie lídra na trhu bankových služieb pre samosprávy. Trhový podiel banky na financovaní samospráv dosiahol ku koncu roka 2010 hodnotu 77,2 %. Objem poskytnutých komunálnych úverov zaznamenal významný rast. Banka poskytla 1533 nových úverov pre miestne samosprávy v celkovom objeme 348,7 mil. EUR, čo predstavuje nárast 116 %.
Vývoj prevádzkových nákladov bol pozitívne ovplyvnený programom šetrenia nákladov, ktorý začal v roku 2009. Tvorba opravných položiek a odpisy pohľadávok boli v roku 2010 vo výške 5 mil. EUR, pričom ich najväčšia časť bola určená na krytie rizika malých a stredných podnikateľov, keďže tento klientsky segment bol najviac postihnutý nepriaznivým ekonomickým prostredím. Banka však úspešne udržala nízky podiel zlyhaných úverov, a to na úrovni 1,32 %. „Tento indikátor je meradlom kvality a stability úverového portfólia banky“, komentovala výsledky Vršanská.

Hodnota kapitálovej primeranosti banky sa zvýšila z 9,13 % na 9,85 %.

Po dvoch zložitých rokoch sa Dexia banka Slovensko vrátila k ziskovému hospodáreniu. Tento výsledok súvisí s opätovným rastom výnosov a znížením nákladov na prevádzku banky pri akceptovateľnej miere rizika. „Dosiahnutý zisk považujeme za obzvlášť hodnotný pre všetkých klientov, akcionárov a zamestnancov banky“, zdôraznila Katarína Vršanská.

Zverejnené dňa: 31. 3. 2011


späť na zoznam