NBS schválila zmenu názvu slovenskej Dexie na Prima banka Slovensko, a.s.

späť

Nové obchodné meno bude zapísané v Obchodnom registri SR k 1. januáru 2012. O novom obchodnom mene Prima banka Slovensko, a.s. rozhodlo valné zhromaždenie akcionárov banky v novembri 2011. Zmena názvu ešte podliehala schváleniu Národnej banky Slovenska a zápisu do Obchodného registra.

„Zmenou obchodného mena pokračujeme v dlhodobom procese, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Prima banky na slovenskom trhu. Pod novým obchodným menom budeme aj naďalej rozvíjať služby pre mestá a obce a zároveň výrazne investovať do rozvoja služieb pre občanov a firmy. Už v roku 2012 rozšírime našu pobočkovú aj bankomatovú sieť“, uviedol Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva banky.

Zmena obchodného mena banky súvisí so vstupom nového majoritného akcionára. Banka tak už nemá žiadne prepojenie na belgicko-francúzsku skupinu Dexia. Táto zmena nebude mať žiaden vplyv na klientov. Banka začína novú etapu rozvoja, pripraví nové produkty a služby, rozšíri pobočkovú a bankomatovú sieť po celom Slovensku. Nasledovať bude predstavenie nového loga. Celý proces bude zavŕšený v lete 2012. Banka tak bude ešte istý čas používať aj značku Dexia a postupne uvádzať nové logo na celom území Slovenska.

  • NBS schválila zmenu obchodného mena slovenskej Dexie na Prima banka Slovensko, a.s.
  • Nové obchodné meno bude zapísané v Obchodnom registri SR s účinnosťou k 1. januáru 2012
  • Táto zmena nebude mať žiaden vplyv na klientov
  • Banka už nemá žiadne prepojenie na belgicko-francúzsku skupinu Dexia

Zverejnené dňa: 16. 12. 2011


späť na zoznam