SLovenská Dexia sa v novom roku zmení na Prima banka Slovensko, a.s.

späť

Valné zhromaždenie akcionárov slovenskej Dexie dnes schválilo zmenu obchodného mena na Prima banka Slovensko, a.s. Rozhodnutie podlieha súhlasu Národnej banky Slovenska. Nové obchodné meno nadobudne platnosť po zápise do obchodného registra s účinnosťou od 1. januára 2012.

Tento krok súvisí so zmenou majoritného akcionára z apríla tohto roka a je súčasťou plánovaného rozvoja banky na Slovensku. Zmena nemá a nebude mať žiadny vplyv na klientov banky.

„Pod novým názvom budeme pokračovať v rozvoji služieb pre mestá a obce a zároveň budeme investovať do rozvoja retailového bankovníctva, vrátane výrazného rozširovania pobočkovej siete“, uviedol Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva banky.

Zmena obchodného mena je prvým krokom v procese niekoľkomesačného rebrandingu. Nasledovať bude predstavenie nového loga banky a novej vizuálnej identity. Celý proces bude zavŕšený v lete 2012. Banka tak bude ešte istý čas používať značku Dexia, príp. tzv. „double branding“ už aj s novým logom.

Banka už nemá žiadne prepojenie na francúzsko-belgickú skupinu Dexia. Nevlastní žiadne grécke, írske, talianske, portugalské či španielske dlhopisy, ani dlhopisy Francúzska.
Majoritným vlastníkom banky je od apríla 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta, ktorá v súčasnosti vlastní viac ako 94 % akcií banky. Banka používa názov Dexia len dočasne na základe licencie od predchádzajúceho akcionára banky.

Banka pôsobí na trhu už od roku 1993. V súčasnosti poskytuje svoje služby prostredníctvom 49 pobočiek po celom Slovensku. Nasledujúci rok plánuje výrazne posilniť pobočkovú a bankomatovú sieť.

  • Dexia banka Slovensko a.s. sa mení na Prima banka Slovensko, a.s.
  • Rozhodnutie podlieha súhlasu Národnej banky Slovenska
  • Nový obchodný názov nadobudne platnosť po splnení všetkých formálnych náležitostí 1. januára 2012, značku Dexia bude banka ešte určitý čas používať
  • Zmena obchodného mena súvisí so zmenou majoritného akcionára
  • Zmena obchodného mena nemá a nebude mať žiadny vplyv na klientov banky

Zverejnené dňa: 24. 11. 2011


späť na zoznam