Finančné správy

(Regulovaná informácia v zmysle zákona o burze cenných papierov):

Polročná finančná správa za 1. polrok 2023

Príloha č. 2 priebežná individuálna účtovná závierka k 30.6.2023


Ročná finančná správa Prima banky za rok 2022

Príloha č.1 : Výročná správa Prima banky za rok 2022 vrátane dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Polročná finančná správa za 1. polrok 2022


Ročná finančná správa Prima banky za rok 2021 

Príloha č.1 : Výročná správa Prima banky za rok 2021 vrátane dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2021


Ročná finančná správa Prima banky za rok 2020 

Príloha č.1: Výročná správa Prima banky za rok 2020 vrátane dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2020


Ročná finančná správa Prima banky za rok 2019

Príloha č.1: Výročná správa Prima banky za rok 2019 vrátane dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2019


Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2018