Finančné správy

(Regulovaná informácia v zmysle zákona o burze cenných papierov):

 

Polročná finančná správa Prima banky k 30. 6. 2018