Archív všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky

Názov dokumentuÚčinnosť odÚčinnosť do
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 1. 2022 31. 12. 2022
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 6. 2021 31. 12. 2021
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 15. 9. 2020 31. 5. 2021
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 7. 2020 14. 9. 2020
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 5. 2020 30. 6. 2020
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 27. 11. 2019 30. 4. 2020
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 11. 2019 26. 11. 2019
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 5. 2019 31. 10. 2019
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 1. 2019 30. 4. 2019
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 11. 2018 31. 12. 2018
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 13. 1. 2018 31. 10. 2018
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 20. 12. 2017 12. 1. 2018
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 12. 2017 19. 12. 2017
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 8. 2017 30. 11. 2017
Zoznam vybraných obchodných miest 1. 8. 2017 15. 8. 2017
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 7. 2017 1. 8. 2017
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 15. 1. 2017 1. 7. 2017
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 1. 2017 15. 1. 2017
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 10. 2016 1. 1. 2017
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 7. 2016 1. 10. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 7. 2016 1. 10. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 4. 2016 1. 7. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 15. 3. 2016 1. 4. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 2. 2016 14. 3. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 2. 2016 1. 2. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 1. 2016 31. 1. 2016
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 3. 2015 31. 12. 2015
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 20. 1. 2015 28. 2. 2015
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 20. 5. 2014 19. 1. 2015
Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 2. 2014 19. 5. 2014

Obchodné podmienky pre jednotlivé typy produktov a služieb

Názov dokumentuÚčinnosť odÚčinnosť do
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov 01. 06. 2021 14. 09. 2023
Obchodné podmienky pre úvery občanom 01. 01. 2022 31. 08. 2023
Rámcová poistná zmluva pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.3 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.4 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.5 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.6 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Dodatok č.7 k Rámcovej poistnej zmluve pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver 28. 02. 2022
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 23. 4. 2020 31. 5. 2021
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 6. 2021 31. 12. 2021
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. 1. 5. 2021 31. 5. 2021
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 1. 2018 31. 5. 2021
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 23. 4. 2020 31. 5. 2021
Limity pre operácie prostredníctvom služieb EB 14. 9. 2019 31. 5. 2021
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. 1. 9. 2019 30. 4. 2020
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 11. 2019 22. 4. 2020
Obchodné podmienky Prima banka Slovensko, a.s. k službe Google Pay 5. 3. 2019 22. 4. 2020
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. 1. 2. 2019 31. 10. 2019
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 5. 2019 31. 10. 2019
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov - Prima banka Slovensko, a.s. 1. 8. 2017 31. 1. 2019
Obchodné podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a samosprávy 1. 8. 2017 31. 1. 2019
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 6. 2017 31. 12. 2017
Obchodné podmienky pre úvery občanom 15. 8. 2016 31. 7. 2017
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. 1. 4. 2016 31. 7. 2017
Limity pre operácie prostredníctvom služieb EB 1. 7. 2016 31. 7. 2017
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 8. 2017 30. 4. 2019
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 3. 2017 31. 7. 2017
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 10. 2016 28. 2. 2017
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 2. 2016 30. 9. 2016
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 7. 2016 14. 8. 2016
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 5. 2016 30. 6. 2016
Obchodné podmienky pre úvery občanom 3. 3. 2016 30. 4. 2016
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov 29.5.2015 15.6.2015
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 11. 2015 2. 3. 2016
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 1. 2016 31. 1. 2016
Podmienky vydania debetnej platobnej karty 1. 11. 2014 31. 12. 2015
Obchodné podmienky pre úvery občanom 15. 12. 2014 31. 10. 2015
Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. 1. 9. 2014 14. 3. 2015
Obchodné podmienky ku kreditným platobným kartám - Prima banka Slovensko, a.s. 15. 6. 2013
Obchodné podmienky pre vedenie Sporenia - Prima banka Slovensko, a.s. 15. 8. 2012 31. 1. 2014
Všeobecné obchodné podmienky služieb súvisiacich s cennými papiermi 1. 4. 2013 30. 4. 2013
Obchodné podmienky pre úvery občanom 30. 5. 2014 15. 12. 2014
Obchodné podmienky pre úvery občanom 1. 2. 2014 30. 5. 2014
Obchodné podmienky k debetným platobným kartám Prima banka Slovensko, a.s. 1. 11. 2013 31. 1. 2014
Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva 1. 3. 2013 31. 1. 2014

Podmienky vedenia termínovaných vkladov - Prima banka Slovensko, a.s.

1. 5. 2013 31. 1. 2014

Obchodné podmienky pre hypotekárne a iné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - Prima banka Slovensko, a.s.

1. 7. 2013 31. 1. 2014

Všeobecné obchodné podmienky pre komplexné finančné operácie Prima banka Slovensko, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky na peňažnom a devízovom trhu Prima banka Slovensko, a.s