Municipálny úver – Eurofondy

Potrebujete finančného partnera pre vaše investičné projekty podporené dotáciami z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR?

Ponúkame vám špecializovaný úverový produkt určený na predfinancovanie a spolufinancovanie investičných projektov samospráv podporených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, ktorý v plnej miere zohľadňuje všetky podmienky a požiadavky na financovanie týchto projektov.

podpora pri financovaní projektov

Výhody

  • účelový úver (úverová linka alebo termínovaný úver)

  • možnosť získať finančné prostriedky až do výšky 100 % nákladov projektu

  • možnosť predfinancovať projekt ešte pred prijatím prostriedkov zo schváleného grantu

  • možnosť získať úver aj bez zabezpečenia

  • odborné poradenstvo banky

Podrobný popis