Medzinárodné číslo účtu IBAN

IBAN – International Bank Acount Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu úhrady.

Štruktúra IBAN-u je v elektronickom prostredí podľa štandardu nasledovná:

  • prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa ISO 3166)

  • ďalšie dva znaky sú povinné numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla)

  • ďalšia časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru

Na základe rozhodnutia NBS má IBAN na Slovensku vždy 24 znakov v nasledovnej štruktúre:

ISO kód krajiny

2 alfabetické znaky

SK

Kontrolné číslice

2 znaky

Automaticky doplnené systémom, rôzne pre každý účet

Kód banky

4 znaky

5600, 3100, v súlade s Prevodníkom identifikačných kódov bánk pre tuzemský platobný styk pre SR

Prvá časť čísla účtu (predčíslie)

6 znakov

000000

Druhá, základná časť čísla účtu

10 znakov

1234567890 (desaťmiestne číslo účtu klienta)

SPOLU

24 znakov

V elektronickej forme sa IBAN skladá z 24 alfanumerických znakov bez medzier.

V písomnej forme sa IBAN skladá z 24 znakov rozdelených do skupín po štyri znaky oddelených medzerou.

Swiftový kód banky - BIC

BIC – Bank Identifier Code – predstavuje medzinárodný kód banky, ktorým je príslušná banka identifikovaná po celom svete. Je to kód pridelený spoločnosťou SWIFT. Pozostáva z kombinácie 8 až 11 znakov – veľkých písmen prípadne číslic a uvádza sa bez medzier. Centrály bánk majú zvyčajne 8 znakov a pobočky 11 znakov.

Štruktúra BIC:

  • prvé štyri znaky = unikátny kód názvu banky
  • ďalšie dva znaky = kód krajiny
  • ďalšie dva znaky = kód sídla
  • ďalšie 3 nepovinné znaky = kód pobočky

Prima banka Slovensko, a.s. má pridelený BIC kód KOMASK2X a aj BIC kód LUBASKBX.