Súvisiace informácie

Podmienky vydania debetnej platobnej karty
zverejnené 1. 6. 2017 | účinné od 1. 8. 2017