Súvisiace informácie

Podmienky vydania debetnej platobnej karty
zverejnené 22.4.2020 | účinné od 23.4.2020