Menový konvertor

preveď čiastku:
z:
do:
1202
obrátiť konverziu

Menový konvertor používa aktuálne kurzy z kurzového lístka Prima banky.
Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.

Valutové operácie banka nerealizuje.