Výpočet odmeny za platby mobilom/kartou

Koľko mesačne
zaplatím mobilom:
Moja odmena je 0,5%:
0 €
Koľko mesačne
zaplatím kartou:
Moja odmena je 0,25%:
0 €

Viac informácií